Zespół wykładowców

dr hab. n. med. Piotr Kukla, dr n. med. Przemysław Skoczyński
dr Antoni Wileczek, prof. dr hab. n. med. Sebastian Stec

 zaprasza do udziału
w Pierwszym Zaawansowanym Kursie EKG w bradykardiologii

10 października (czwartek), od 16:30 - 20:30

 

16:30-16:45
"Bradykardiologia od Asystolii do Zaburzeń Przewodzenia"
Sebastian Stec

16:45-17:15
Bloki P-K
Antoni Wileczek

17:15-17:45
Choroba/dysfunkcja węzła zatokowego
Sebsastian Stec

17:45-18:15
Rozpoznawanie bloków odnóg i wiązek oraz sttmulacja fizjologicznej dla nieelektrokardiologa.
Piotr Kukla

18:15-18:30
przerwa kawowa

18:30-18:50
Nieinwazyjne różnicownie czynnościowej i strukturalnej bradykardii
Antoni Wileczek 

18:50-19:10
Inwazyjne różnicownie czynnościowej i strukturalnej bradykardii
Przemysław Skończyński

19:10-19:30
Złożona bradykardia - nie do zwykłego stymulatora i nie do zwykłej kradioneuroablacji
Piotr Kukla

19:30-19:50
Interwencje farmakologiczne i niefarmakologiczne w bradykardii
Sebastian Stec

19:50-20:10
Stymulacja i stymulator w bradykardii
Przemysław Skończyński 

20:10-20:30
Podsumowanie konkursu i analiza 3 zapisów bradykardii zgłoszonych przez uczestnikówWarsztaty "Zaawansowany kurs EKG" nie stanowią elementu konferencji "Omdlenia i neuromodulacje 2024"
Udział w nich jest dobrowolny i odpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o indywidualne zgłoszenia pod adresem email:
biuro@omdlenia2024.pl

Udział w warsztatach wynosi 400 zł.

 
Dlaczego zapraszamy Państwa na zaawansowany kurs EKG z bradykardią i praktycznej „bradykardiologii”?
                
 
Mamy niesamowity postęp w rozumieniu bradykardii - bradykardii zatokowej oraz bloku przedsionkowo-komorowego- z powodu wprowadzenia stymulacji układu fizjologicznego (CSP) oraz kardioneuroablacji. Mamy wytyczne postępowania w bradykardii (bardziej wyrażone w wytycznych amerykańskich towarzystw ACC/AHA/HRS) oraz stymulacji serca (dominujące nastawienie w wytycznych ESC/EHRA) oraz wytycznych postępowania w arytmiach w chorobach zakaźnych i genetycznych.  Potrzebujemy świetnego rozpoznawania bradykardii czynnościowej i strukturalnej, które choć wymienione w wytycznych, nie zawierają praktycznych wskazówek i algorytmów diagnostyczno-leczniczych. Wreszcie, potrzebujemy posługiwania się EKG jako narzędziem dynamicznym w obserwacji badaniem metodą Holtera, prostymi próbami przyłóżkowymi i innymi testami prowokacyjnymi (wysiłkowymi, elektrofizjologicznymi, autonomicznymi, etc.) oraz farmakologicznymi (atropina, adenozyna, ajmalina, norepinefryna, etc.).
 
Wskazania do wykonywania CSP wyprzedzały kolejne uaktualnienia wytycznych, a kardioneuroablacja pozostaje ciągle alternatywną do stałej stymulacji metodą leczenia przetrwałych i napadowych bradykardii z napadowej lub stałej odruchowej hiperwagotonii. Kardioneuroablację traktują poważnie też chorzy, którzy decydują się na nią w ponad 90% nawet jeśli mają wskazania do planowego wszczepienia rozrusznika lub gdyby mieli wybrać kolejna procedurę po nieskuteczności pierwszej kardioneuroablacji. Większość (młodych) chorych z rozrusznikiem wymaga weryfikacji konieczności dalszej stałej stymulacji w ciągu roku przed wymianą, a wnikliwa ocena i kardioneuroablacja może być dla nich nadzieją na życie bez rozrusznika. W Polsce prowadzonych jest aktualnie co najmniej 5 badań randomizowanych z kardioneuroablacją, duże rejestry z CSP i kardioneuroablacją w różnych podgrupach chorych.
                      
Wciąż nieodłącznym, a często niedocenianym wątkiem praktyki klinicznej jest dokumentacja korelacji objawów i zapisu EKG oraz oceny bradykardii jako objawu chorób genetycznych lub rzadkich. Dodatkowo kryterium inwazyjnego eczenia bradykardii jest najczęściej udokumentowanie typowych, mniej typowych i nietypowych objawów skorelowanych z zapisem EKG bradykardii zatokowej lub „łączowej, przedsionkowo-komorowej, przewodzeniowej”, które zanikają lub nie występują w rytmie i przewodzeniu prawidłowym. Praktyczną analizą ponad „50 twarzy” - zapisów bradykardii przenosimy Państwa w nową dziedzinę - bradykardiologii. Zapraszamy do spotkania z pasjonującymi zapisami EKG i pasjonującymi dyskusjami na ich temat. Zapraszamy do przesyłania swoich zapisów bradykardii do analizy eksperckiej i uzgodnienia postępowania opartego o wszczepienie rozrusznika, ale coraz częściej do rozważenia jego uniknięcia i zmiany strategii. Wymaga to od nas eksperckiej wiedzy i czujności w analizie EKG, rozmowie z chorym i planowaniu indywidualnej, wspólnie z pacjentem i zespołem specjalistów dobieranej strategii leczenia. Ale wszystko zaczyna się lub może się zaczynać od analizy EKG w bradykardii…  Zapraszamy na Pierwszy Zaawansowany Kurs EKG w bradykardiologii. Zachęcamy do zgłaszania pytań on-line i na bieżąco w czasie wykładów, które znajdą odpowiedzi w czasie 5 minut po każdym wykładzie. Zachęcamy także do zgłoszenia swojego „3 slajdowego, 3 minutowego przypadku bradykardii” (1 slajd: Wywiad i kluczowe badania, 2 slajd problem/ciekawostka/nietypowość z zapisem EKG; 3 slajd -drugie EKG i postępowanie). Wyróżnieni, pierwsi autorzy 3 przypadków bradykardii zostaną nagrodzeni publikacją i bezpłatnym zaproszeniem na Drugi Zaawansowany Kurs Bradykardiologii w roku 2025. Zapraszamy z uwzględnieniem ograniczonej do 50 liczby miejsc i 50 „elektrokardiomentarzy bradykardii” (wydruki - Elementarza EKG bradykardiologii - 50 zapisów EKG w bradykardii w formacie A-4, po pięć najciekawszych zapisów EKG z każdego wykładu).