Informujemy, że program konferencji może ulec zmianie.

Wieczorna kolacja stanowi element pozamerytoryczny wydarzenia i nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, oraz od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.