Sebastian Stec
prof. dr hab. n. med., FESC
Institute of Cardiovascular Science, CardioMedicum Centrum Medyczne; Kraków
Artur Fedorowski
prof. dr hab. n. med., FESC
Senior Consultant and Head of Syncope and Dysautonomia Unit; Department of Cardiology, Karolinska University Hospital, Sztokholm, Szwecja
Łukasz Małek
prof. dr hab. n. med.
Sports Cardiology Clinic, Clinical Cardiology Center, National Medical Institute of the Ministry of the Interior and Administration, Warszawa
Joanna Jędrzejczak
prof. dr hab. n. med.
Klinika Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Dorota Zyśko
prof. dr hab. n. med.
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego, Wrocław
Dagmara Hering
prof. dr hab. n. med., FESC
Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk
Piotr Kułakowski
prof. dr hab. n. med.
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa
Paweł Kleczyński
prof. dr hab. n. med.
Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
Wojciech Wąsek
dr hab. n. med., prof. UR
Katedra Chorób Wewnętrznych Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski
Magdalena Zagrodzka
dr n. med.
Centrum Diagnostyki Obrazowej Quadia, Piaseczno
Joanna Jędrzejczyk-Spaho
dr n. med.
Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Omdleń, Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
Edyta Stodółkiewicz - Nowarska
dr n. med.
Institute of Cardiovascular Science; CardioMedicum Centrum Medyczne, Kraków
Przemysław Skoczyński
dr n. med.
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
Adam Stańczyk
dr n. med.
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa
Antoni Wileczek
dr
Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Sanok
Łukasz Kmieciak
dr n. med.
Centrum Leczenia Bólu, Łódź
Jaromira Iwolska-Sokołowska
dr n. med.
Kierownik Oddziału Dziennego Psychoterapii SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
Magdalena Zając
dr
Anna Ratajska
dr n. psych.
Psychologiczne Centrum Terapeutyczno-Badawczce, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy, Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski